Veckans supporter

Man tror att supporten ylar för att stärka sammanhållningen i flocken och om flocken ej är samlad, för att meddela sig med de övriga medlemmarna. Det fungerar sannolikt även som ett budskap eller hot till andra flockar. Tonhöjden är oftast konstant eller skiftar subtilt, i synnerhet för unghanar. Supportrar kan yla under hela året men är extra lätta att sikta under högsäsongen.

Denna unghane siktades vid en idrottstillställning i Boston.