Män som minner

Ett ungt geni, här fångad i en stark sinnesrörelse, då han minns tillbaka på alla de redbull han inmundigat under sin ännu unga idrottskarriär.

JohannesMarlow

Johannes Marlow ligger under 2013 i topp på den mansdominerade lista som rankar hur bra man är på att komma ihåg saker.