Världens största kebab

Lidelsefulla känslor och  tar sig uttryck i den enorma kebabrullen. Sju kor slaktades för att möjliggöra denna starka manifestation.

Världens största kebabrulle – tillagad av tio herrkockar 2012